Opdrachten
(Interim) team management
Strategisch advies
Campagnes
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

Den Haag 2014-2020 – Als hoofd Marketing & Communicatie op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), was Nienke verantwoordelijk voor team management, werving, communicatie en positionering. Vanuit een nieuwe positioneringsstrategie coördineerde zij de transitie naar een nieuwe huisstijl en nieuwe digitale platforms. 

 

Visuele identiteit Digitaal campagnes Team management Crisis Communicatie

Visuele identiteit

In 2014 had de KABK behoefte aan een positioneringsstrategie, een nieuwe visuele identiteit en een nieuwe website. De lat lag hoog op deze prestigieuze kunstacademie. Het ambitieniveau van het instituut en haar jonge, internationale studentenpopulatie moest erin weerspiegeld worden. Met een klein projectteam en de nauwe betrokkenheid van studenten en docenten coördineerde Nienke het proces. Een persoonlijke aanpak en intensieve afstemming met alle betrokken heeft enorm geholpen om de huisstijltransitie op een vriendelijke en constructieve manier te organiseren.

Het positioneringstraject gold voor de gehele Hogeschool der Kunsten Den Haag en de onderliggende faculteiten de KABK en het Koninklijk Conservatorium.

Digitaal

In een nauwe samenwerking tussen Digital Natives en Lesley Moore is de KABK website ontwikkeld, vanuit de behoeften van de studiekiezers. Om de studiekiezers (jonge, internationale kunstenaars en ontwerpers) goed te informeren én te begeleiden bij hun toelating heeft het projectteam op alle fronten ingezet. De teksten zijn geschreven met de jonge doelgroep in gedachten, voor fotografie zijn jonge Fotografie-alumni van de KABK aan het werk gegaan. De website bereidt studiekiezers voor op het doen van toelating, bijvoorbeeld met portfoliotips en ook de unieke faciliteiten van de KABK worden goed belicht. Na oplevering kreeg de website extra pagina's, zoals een alumni-database en een overzicht van samenwerkingsprojecten met externe partners.

Portal

Na de lancering van de website was de verbetering van de interne informatievoorziening binnen de KABK aan de beurt. Hetzelfde team kreeg de opdracht een interne portal te ontwikkelen. De portal voorziet in drie functies: een handboek (hoe te werken/studeren op de KABK), een news feed en een dashboard met knoppen naar de belangrijkste functies. 

campagnes

Voor de campagnes rondom de Graduation Show en de Open Dag werd jaarlijks een opdracht gegeven aan alumni van de KABK. Vanuit het basisontwerp van Lesley Moore gingen deze jonge ontwerpers aan de slag met een opdracht die de volle breedte van een campagne omvatte, online en offline, van animaties en posters tot merchandise en aankleding van het gebouw. 

Sander Puhl, 2019
Yacinth Pos, 2018
Leeza Pritychenko (concept en beeld) en Rieme Gleijm (grafisch ontwerp)
Leïth Benkhedda, Lukas Engelhardt, Diego Grandy, 2020

Team management

Om de marketing- en communicatieaanpak op de KABK te verstevigen, bouwde Nienke het team uit met professionals op het gebied van event management, productie, marketingcommunicatie en online strategie. Service, toegankelijkheid en liefde voor kunst en vormgeving stonden voorop bij de teamsamenstelling. De deuren van team Marketing en Communicatie stonden letterlijk open en door de intensieve samenwerking met onderwijsafdelingen, (werk)studenten en alumni kwam het team midden in de academie te staan.

Crisis Communicatie

De KABK, en waarschijnlijk elke kunstacademie, is een ecosysteem waarin ambitieuze jonge mensen uit de hele wereld samenkomen om te worden opgeleid tot kunstenaar, ontwerper of fotograaf. Studenten hebben hoge verwachtingen, van zichzelf, van elkaar, van docenten en faciliteiten, en van het instituut. Het maatschappelijke en artistiek-inhoudelijke discours op de academie wordt vaak bepaald door actuele thema's en wordt soms onder hoogspanning gevoerd. Thema's als Black Lives Matter, integriteit en sociale veiligheid waren op de academie onderwerp van gesprek, en werden regelmatig op sociale media en in de pers uitgespeeld. Dit, samen met uitdagingen zoals de COVID-19 pandemie, bepaalde regelmatig de agenda van de communicatieafdeling, waar voortdurend werd gezocht naar een sterke en transparante balans tussen binnen- en buitenwereld.

alle Opdrachten
Cookies?
Cookies?
Your cookie preferences have been saved.