Opdrachten
Strategisch advies
(Interim) team management
Willem de Kooning Academie

Rotterdam, 2021/2022 – Strategisch advies en interim team management voor de Willem de Kooning Academie. Het verbeteren van interne en externe communicatie begint met een goed gepositioneerd Team Communicatie.

Team management Strategie Communicatie & PR

Team management

Het verbeteren van de interne en externe communicatie begint met een helder advies en de opbouw van een sterk Team Communicatie. Door bestaande en nieuw geworven communicatieprofessionals bij elkaar te brengen, verstevigt Nienke de positie van het team in de organisatie. Met duidelijk vastgelegde taken en verantwoordelijkheden groeit het team uit tot een essentiële schakel tussen organisatie, onderwijs en de breedgeschakeerde groep van interne en externe belanghebbenden.

How to Work Better, Peter Fischli en David Weiss, NY, 2016

Strategie

Strategisch advies op het gebied van positionering voor directie en management team van de Willem de Kooning Academy en voor de Academic Board / Steering Committee van RASL, Rotterdams Arts and Sciences Lab. 

Communicatie & PR

20 januari 2022:

Samen met collega's van de partnerisntituten en WdKA's Team Communicatie is Nienke betrokken bij de communicatie en pr rondom de voorgenomen fusie tussen Willem de Kooning en Codarts. Met het tekenen van een intentieverklaring en het uitgesproken commitment van 3 Rotterdamse wethouders is deze ambitie dichterbij gekomen. Interne communicatie en voorlichting voor medewerkers en studenten zijn een belangrijk onderdeel van de strategie. Lees meer op deze pagina.

Algemeen Dagblad, 20 januari 2022
Foto: Cristobal Pereira. V.l.n.r.: Wilma Franchimon (Codarts), Ed Brinksma (EUR), wethouder Kasmi, Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam), wethouder Kurvers, Jeroen Chabot (WdKA) en wethouder Moti.
alle Opdrachten
Cookies?
Cookies?
Your cookie preferences have been saved.